Image
Image
Image

Novinky

Upozorňujeme klienty, že dotazy a přihlášení přes telefon jsou možné v pracovní dny jen mezi 16.00-17.00.
Děkujeme za pochopení.

 

Psychoedukační skupina pro nemocné trpící schizofrenií.

Společně se Sociálně psychiatrickým centrem Fénix Kyjov nabízíme v rámci komplexního léčebně rehabilitačního programu pro nemocné trpící schizofrenií pokračovací psychoedukační kurz s možností napojení na svépomocnou skupinu postižených. V rámci kurzu je možno se ve skupině osob postižených stejnou chorobou informovat o příčinách, vzniku a formách schizifrenie a o možnostech moderní léčby a rehabilitace této choroby.

Také je možno ve skupině získat vzájemnou výměnou zkušenosti o praktické pomoci v různých zátěžových situacích a naučit se zacházet s vlastními pocity a problémy a tím dosáhnout emocionálního ulehčení a podpory. Zájemci o kurz a skupinu se mohou přihlásit na nížeuvedených kontaktních telefonních číslech. Před zahájením kurzu pak obdrží osobní písemné pozvání.

Informační skupiny pro příbuzné nemocných schizofrenií.

Společně se Sociálně psychiatrickým centrem Fénix Kyjov nabízíme v rámci zlepšování služeb příbuzným nemocných se schizofrenií účast na informačních a psychoedukačních svépomocných skupinách. Jedná se o nabídku pro nejbližší příbuzné postižených (rodiče,sourozenci,pertneři,dospělé děti). Ve skupinách je možno se informovat podrobně o vzniku, příčinách a léčebně rehabilitačních možnostech moderní sociální psychiatrie. Dále je možno získat vzájemnou výměnou zkušenosti o praktické pomoci v různých zátěžových situacích spojených se soužitím s postiženými, naučit se vyjadřovat vlastní starosti a pocity a tím dosáhnout ulehčení emocionální zátěže spojené s péčí a soužitím s nemocnými.

Zájemci o skupiny se mohou přihlásit na níže uvedených telefonních číslech, před zahájením skupiny obdrží pak osobní písemné pozvání.

Informační skupiny pro příbuzné a pečovatele nemocných s Alzheimerovou demencí.

Společně se Sociálně psychiatrickým centrem Fénix Kyjov nabízíme v rámci zlepšování služeb rodinám pečující o nemocné s Alzheimerovou demencí účast na informačních a psychoedukačních skupinách. Jedná se o nabídku pro příbuzné, kteří jsou v blízkém vztahu nebo pečují o dementního nemocného.

Ve skupině je možno se informovat o vzniku, příčinách a průběhu choroby a o léčebných, ošetřovatelských, rehabilitačních a sociálně-psychiatrických možnostech. Dále je možno získat vzájemnou výměnou zkušenosti o praktické pomoci v různých zátěžových situacích, naučit se vyjadřovat vlastní starosti a pocity a tím dosáhnout ulehčení emocionální zátěže spojené s péčí o nemocné. Zájemci o skupinu se mohou přihlásit telefonicky, před zahájením skupiny obdrží pak osobní písemné pozvání.

Psychoedukační skupiny pro pacienty trpící úzkostnými poruchami

Psychoedukační skupiny pro příbuzné závislých

Nácvik progresivní svalové relaxace s imaginací

Léčba světlem

 

Workshops:

Komunikace a konfliktmanagement

Prevence syndromu vyhoření

Personal  nebo team coaching

Curriculum (odborná dignidita):

1970 státní zkoušky a promoce na LF Univerzity J.E.Purkyně v Brně
1970 – 1982 asistent PL Kroměříž
1974 atestace 1.stupně v oboru psychiatrie
Příprava na atestaci 2.stupně z oboru psychiatrie-psychoterapie a psychosomatika
(z politických důvodů nepovoleno zařazení do t.zv.kádrových rezerv)
1976 seminář psycholytické terapie PL Sadská
1977 a 1978 semináře skupinové psychoterapie a hypnozy doc. Kratochvíl PL Kroměříž
1982 – emigrace do Švýcarska
1982 - 1983 pomocný externí asistent Psychiatrické univerzitní kliniky Zurich
1983 – 1985 asistent Psychiatrické kliniky Oberwil-Zug
1985 – 1996 oberarzt a zástupce šeflékaře Psychiatrické kliniky Oberwil-Zug
Příprava na odbornou aprobaci v oboru psychiatrie a psychoterapie:
1985-1987 psychoanalytická psychoterapie (dr. Jeanmonod)
1986-1988 systémická psychoterapie (dr. Kuster)
1988-1989 klientorientovaná psychoterapie podle Rogerse PK Univerzity Zurich
1989 seminář kognitivní psychoterapie podle Becka PK Univerzity Zurich
1989 stáž sociální psychiatrie a psychoterapie psychoz prof. Ciompi, PK Bern 
(projekt Soteria)
1989 – 2005 psychoedukační skupiny pro nemocné a příbuzné schizofreniků
1989 – 2005 psychoedukační skupiny pro příbuzné a pečovatele nemocných AD
(pilotní projekty)
1990 stáž sociální psychiatrie prof. Uchtenhagen, PK Univerzity Zurich
1991-1992 stáž rodinné terapie prof. Willi, Institut rodinné terapie Zurich
1995 odborná aprobace jako lékař se specializací psychiatrie a psychoterapie Kt. Zug
1995 člen švýcarské lékařské federace FMH
člen lékařské komory Kt. Zug
člen psychiatrické společnosti Kt.Schwyz, Uri a Zug
člen švýcarské sociálněpsychiatrické společnosti
člen společnosti pro empirickou léčbu schizofrenie
1996 – 2005 vedoucí lékař a ko-šeflékař Psychiatrické kliniky Obewil-Zug
1985 – 2001 konziliární psychiatr kantonálních nemocnic Zug a Uri
konziliární psychiatr interkantonální věznice Bostadel a kantonální věznice Zug
1985 – 2005 soudní znalec oboru psychiatrie
2001 – 2003 člen bezpečnostní komise departementu vnitra Kt.Zug (KI, debriefing, mediace)
1985 – 2005 spoluzakladatel a člen projekčních a provozních komisí sociálněpsychiatrické společnosti Phoenix Kt. Zug a Uri
1986 – 2005 přednášková činnost jako PD v rámci doškolovacího institutu PK Burgholzli Zurich a Univerzity Zurich (skupinová psychoterapie, psychoedukčaní skupiny, práce s příbuznými duševně nemocných, deeskalační semináře, teamcoaching)
2006 návrat do České republiky
2006 člen České lékařské komory
2008 funkční specializace v systematické psychoterapii
2006 – dosud soukromá psychiatrická a psychoterapetická praxe v Hodoníně
2006 – 2011 vedoucí IPA Nemocnice Kyjov, odborný poradce a člen pracovní a koordinační skupiny regionálního komunitního plánování sociálních služeb regionů Kyjov, Hodonín, Veselsko, spoluzakladatel a předseda Občanského sdružení Občané za Nemocnici Kyjov
2007 – dosud konziliární psychiatr Nemocnice TGM Hodonín
2012 – spoluzakladatel a ředitel Sociálně-psychiatrického centra – Fénix,o.p.s.

Pro pacienty

Ambulantní psychoterapeutickou a psychiatrickou diagnostiku jako i léčbu a doléčování různých psychických poruch a nemocí. 

Volba vhodné terapeutické metody a přístupu následuje po společné poradě s pacientem a orientuje se podle jeho aktuální poruchy, jeho osobnosti a jeho přání. V oblasti psychoterapie se nabízí v rámci integrativního postoje elementy různých školní medicínou uznaných psychodynamických a jiných metod jako jsou kognitivní terapie, terapeutický rozhovor podle Rogerse, hypnóza, uvolňovací techniky a jiné. Vedle psychoterapeutické léčby je možno dle potřeby a indikace nasadit také psychofarmaka různých účinných skupin nebo specifické metody jako je léčba světlem. V krizových situacích a konfliktech je možno využít metod krizové intervence, partnerského nebo rodinného poradenství či mediace. Pro příbuzné postižených schizofrenií nabízíme informativní poradenství individuálně či v kurzech.

Smluvní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny ve smluvním vztahu:

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

213

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

205

Všeobecná zdravotní pojišťovna

111

Vojenská zdravotní pojišťovna

201

Oborová zdravotní pojišťovna

207

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

211

 

Pro profesionály

Pro lékaře, psychology, psychoterapeuty a odborníky psychosociálních oborů:

V úzké spolupráci s lékaři jiných oborů nabízíme konsiliární vyšetření a léčbu lege artis, včetně nastavení léků, doporučených pacientů.Psychoterapeutická nabídka obsahuje krizové intervence, fokální krátkodobou psychoterapii jako i dlouhodobější psychoterapeutický doprovod za použití různých individuálně indikovaných léčebných metod. Na přání a se souhlasem pacienta je možná i spoluůčast partnera či rodinných příslušníků v rámci poradenství či rodinné terapie. Speciální léčebné metody ( např. autogenní training nebo specifické na poruchu orientované skupiny ) komplementují nabídku. Na přání je možná i individuální nebo skupinová ( ev. Balint-skupiny ) supervize.

Image
Image

Ceník

Ceník základních služeb pro privátní samoplátce:

 komplexní psychiatrické vyšetření
 cílené psychiatrické vyšetření

5000,- Kč
3000,- Kč

 kontrolní psychiatrické vyšetření  800,- Kč 
 individuální psychoterapie-konzultace 2500,- Kč
 skupinová terapie-konzultace  500,- Kč / osoba
 partnerská terapie-konzultace 1500,- Kč
 psychiatrické poradenství individuální 1000,- Kč
 partnerské  600,- Kč
 rodinné  600,- Kč
 nácvik relaxačních technik - konzultace  500,- Kč
 mediace 2000,- Kč / hodina
 supervize  dle dohody
 hypnóza-sezení 3000,- Kč

Kontakt

MUDr. Jaroslav Kliment, s.r.o.
CENTRUM PSYCHIATRIE A PSYCHOTERAPIE
Velkomoravská 378/1
Hodonín
Česká republika
695 01

Tel: +420 724 229 696

IČO: 05215293 IČZ: 75367000 IČP: 75367779

Please publish modules in offcanvas position.